Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) od samego początku aktywnie angażuje się w niwelowanie gospodarczych skutków rosyjskiej napaści na Ukrainę. Rozmiary zniszczeń na terenie Ukrainy są ogromne – na skutek działań wojennych już blisko 35% infrastruktury nie nadaje się do użytku – dlatego wsparcie finansowe dla Ukrainy musi być zakrojone na szeroką skalę. Deklaracje pomocy składają międzynarodowe instytucje i rządy wielu państw. To oznacza szanse dla tych polskich firm, które zdecydują się włączyć w działania związane ze wsparciem dla Ukrainy oraz jej odbudową. Dotyczy to szczególnie kilku branż – budowlanej, energetycznej, rolno-spożywczej, maszyn i urządzeń, medycznej oraz IT/ICT. 

Inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała zarówno liczne ofiary wśród ludności, jak i poważne straty w ukraińskiej gospodarce. Już dziś koszt powojennej odbudowy kraju szacowany jest na 750 miliardów dolarów, z czego ponad 110 miliardów dolarów może pochłonąć rekonstrukcja infrastruktury. Niedługo po wybuchu wojny, w budynku PAIH przy ul. Bagatela 12 w Warszawie, otworzyliśmy Cowork Ukraina, przestrzeń coworkingową, z której mogą korzystać przez pierwsze trzy miesiące bezpłatnie ukraińskie firmy, zmuszone przenieść swoją działalność z ogarniętego konfliktem kraju w bezpieczniejsze miejsce. Z kolei w czerwcu zostaliśmy operatorem programu polsko-ukraińskiej współpracy, którego celem jest przygotowanie do wznowienia eksportu oraz powojennej odbudowy Ukrainy. Do tej pory do programu zgłosiło się ponad 1,5 tysiąca polskich firm. Są wśród nich przedsiębiorstwa nastawione na eksport oraz inwestowanie w Ukrainie, są też podmioty zainteresowane współpracą z ukraińskimi kontrahentami jako podwykonawcy. Pierwsze wspólne projekty powinny dotyczyć głównie przywrócenia elektryczności na zniszczonych terenach, zaopatrzenia w wodę, systemów melioracyjnych oraz podstawowej komunikacji. Identyfikacja potrzeb w zakresie odbudowy i wsparcie kontaktów biznesowych będzie odbywać się między innymi z wykorzystaniem istniejącej już sieci partnerstw miast polskich i ukraińskich. Podjęliśmy też decyzję o powołaniu dedykowanego zespołu do wsparcia polskiego biznesu w Ukrainie. Odnotowaliśmy już ponad 3 tys. zgłoszeń. Nasi eksperci trzymają rękę na pulsie, dążąc do tego, żeby polscy przedsiębiorcy w jak najmniejszym stopniu odczuli skutki agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 

W rozwoju dwustronnych stosunków gospodarczych istotną rolę odgrywa Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH, które otworzyliśmy w Kijowie w 2018 roku. Od chwili wybuchu wojny biuro działa z warszawskiej centrali. Nasi eksperci pomagają polskim przedsiębiorcom wejść na rynek i poruszać się na nim, budują sieć partnerskiego wsparcia w polskich środowiskach oraz obsługują ukraińskich inwestorów. Wspierają również ukraińskie podmioty w relokacji do Polski, prowadzą też różne inne działania, które jeszcze bardziej zbliżają polski i ukraiński biznes. Aktywnie współpracują z administracją publiczną, stowarzyszeniami branżowymi oraz instytucjami z otoczenia biznesu, promują przy tym polską gospodarkę. Nasi eksperci bez wątpienia będą w stanie skutecznie wspierać polskie firmy, które zdecydują się wziąć udział w powojennej odbudowie Ukrainy. 

W ostatnich latach Ukraina umacniała swoją pozycję ważnego partnera eksportowego Polski. Od 2016 r. polsko-ukraińskie obroty handlowe systematycznie rosły – w 2021 roku ten wzrost wyniósł 40% w porównaniu z poprzednim rokiem, a obroty osiągnęły wartość 12,5 miliarda dolarów. W tym samym okresie import z Ukrainy wzrósł o ponad 70% i wyniósł 5 miliardów dolarów. W 2021 roku Ukraina była 15. partnerem eksportowym Polski, z udziałem na poziomie ok. 2,2% w całości polskiego eksportu. Tego trendu nie zachwiała nawet sytuacja wojenna. W maju bieżącego roku eksport z Polski do Ukrainy wyniósł 957,1 miliona dolarów, co oznacza wzrost o 69,5% względem maja ubiegłego roku. Z kolei import z Ukrainy do Polski osiągnął poziom 617,4 miliona dolarów w tym przypadku wzrost wyniósł 48% rok do roku. W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku polski eksport do Ukrainy wyniósł 4 122 miliony dolarów (+22%), a import z Ukrainy do Polski 3 174 miliony dolarów (+43,5%).

Te wskaźniki wymiany handlowej dowodzą, że polski biznes działa nieprzerwanie na terenie Ukrainy. Z kolei ogromne zainteresowanie polskich firm naszą bazą wiedzy pozwala oczekiwać, że odegrają one ważną rolę w odbudowie Ukrainy ze zniszczeń wojennych. Wśród gałęzi gospodarki, których zaangażowanie będzie szczególnie pożądane, wymieniłbym sektor budowlany i energetyczny, motoryzacyjny, transportowy i logistyczny, medyczny i farmaceutyczny, rolno-spożywczy, maszyn i urządzeń oraz IT/ICT. Potencjał polskich spółek jest ogromy, a ich produkty i usługi cieszą się dużym zainteresowaniem ukraińskich partnerów. Odbiorców znajdą tam z pewnością także polskie rozwiązania technologiczne.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

O autorze

Krzysztof Drynda

Manager z wieloletnim doświadczeniem w administracji rządowej, sektorze prywatnym oraz w organizacjach pozarządowych. Od lutego 2021 roku Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). Wcześniej sprawował funkcję dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii (MRiT), członka zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz doradcy ministra ds. gospodarki. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej i studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA)

Zobacz wszystkie artykuły autora