Oddajemy w ręce czytelników grudniowe wydanie Polski w Praktyce. W tym numerze zapraszamy do lektury szeregu tekstów przygotowanych przez ekspertów będących absolwentami Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności, a także uznanych ekspertów i publicystów spoza Instytutu. Wydanie skupia się wokół wyzwań nadchodzącej przyszłości dla polityki międzynarodowej Polski.

W roku 2024 wchodzimy w kolejny rok przeobrażeń ładu międzynarodowego. Historia, która tak gwałtownie przyspieszyła w roku 2020 nie zwalnia tempa. Po niepowodzeniu letniej ofensywy wojsk ukraińskich wojna w Ukrainie wchodzi w kolejny etap. Wytrzymałość państwa ukraińskiego przetestowana zostanie w wymiarze militarnym, finansowym oraz politycznym, szczególnie w obliczu pojawiających się w ukraińskim systemie napięć pomiędzy liderami państwowymi. Wytrzymałość Ukrainy będzie miała istotny wpływ dla bezpieczeństwa państwa polskiego, zarówno w krótko jak i długoterminowej perspektywie.

Instytucje Unii Europejskiej niedawno zainicjowały proces zmian traktatów europejskich, którego celem ma być dalsza centralizacja władzy oraz jak twierdzą autorzy tej propozycji, przygotowanie Unii na kolejne rozszerzenie. Dyskusja dotycząca reform systemu instytucjonalnego Unii, a także roli Polski w tym systemie będzie jedną z kluczowych z którą będzie musiał zmierzyć się nowy rząd. W roku 2024 świat będzie uważnie śledził wybory w Stanach Zjednoczonych. Od kolejnego prezydenta zależeć będzie dalsze zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w wojnę w Ukrainie, co również może mieć fundamentalne znaczenie dla sytuacji bezpieczeństwa w której znajdzie się Polska.

Wydaje się, że jako kraj stoimy przed wielkim wyzwaniem, w którym bezpieczeństwo Polski, staje się wielowymiarową rozgrywką, w której znaczenie ma siła gospodarcza, spójność polityczna i zdolności militarna kraju, a także nasze relacje sojusznicze w regionie bałtycko-czarnomorskim, w Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckim. Żadnego z tych wymiarów nie możemy pominąć, chociaż prowadzenie polityki w każdym z tych wymiarów prowadzić będzie do napięć, a niejednokrotnie do sprzeczności, którymi politycy będę musieli umieć zarządzić

Zapraszam do lektury
Redaktor wydania
Adam Dąbrowski

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

O autorze

Adam Dąbrowski

Politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Queen’s University Belfast, studiował ekonomię w Szkole Głównej Handlowej. Członek Klubu Absolwenta Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności.

Zobacz wszystkie artykuły autora