Zapraszam do lektury kolejnego wydania Polski w Praktyce. W poniższym numerze, który oddajemy do rąk czytelników uwaga autorów skupią się na trendach zmieniającego się świata ze szczególnym uwzględnienie Stanów Zjednoczonych, Polski i Bliskiego Wschodu.

W otwierającym tekście Katarzyna Klimaszewska dokonała szerokiej analizy zmiany polityki międzynarodowej krajów Bliskiego Wschodu ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń mających wpływ na politykę Arabii Saudyjskiej oraz roli Stanów Zjednoczonych w regionie. Tekst ten nabiera szczególnego znaczenia w kontekście kolejnej eskalacji konfliktu izraelsko-palestyńskiego, która w tragiczny sposób wybuchła przed kilkoma tygodniami. Analizy przeprowadzone przez autorkę pokazują z jak złożonymi relacji mamy do czynienia oraz skłaniają do zastanowienia jak ponownie może zmieniać się układ sił oraz polityka poszczególnych państw położonych na Bliskim Wschodzie.

Teksty Macieja Kroka oraz Damiana Piłata dotyczą polityki amerykańskiej: zewnętrznej oraz wewnętrznej. Analiza przeprowadzona przez Macieja Kroka zainteresuje tych, których śledzą rywalizację mocarstw oraz próbują odkodować strategię realizowaną przez światowego hegemona. To co szczególnie interesujące w kontekście interesów Polski to analiza motywacji, którymi kierowały się Stany Zjednoczone w obliczu żądań które Rosja przedstawiła przed inwazją na Ukrainę. Ci którzy interesują się wewnętrzną polityką USA, która w ostatnich latach zdominowana została przez spór kulturowy, niewątpliwie powinni pochylić się nad tekstem Damiana Piłata. Analiza religijnych źródeł polaryzacji politycznej jest przyczynkiem do dyskusji o stosunku do amerykańskiej tradycji prezentowanym przez główne siły polityki w Stanach Zjednoczonych.

Dzięki artykułowi autorstwa Mateusza Ludwiniaka możemy zapoznać się z postacią Waltera Lippmanna oraz genezie koncepcji Wspólnoty Atlantyckiej w okresie I wojny światowej. Tekst ukazuje w jaki sposób w historii polityki przenikają się wymiary komunikacji politycznej, psychologii polityki, wojny i geopolityki. To co czyni ten tekst wyjątkowo aktualnym to fakt, że w realiach roku 2023 politycy reprezentujący Stany Zjednoczone oraz kraje Europy ponownie stoją w obliczu pytań oraz bardzo konkretnych decyzji dotyczących sensu istnienia i granic Wspólnoty Atlantyckiej.

Ponadto prezentujemy czytelnikowi dwa teksty pisane z perspektywy praktyków szkolnictwa wyższego i doradztwa podatkowego. Pierwszy dotyczący wyzwań stojących przed umiędzynarodowieniem polskich uczelni wyższych – autorstwa Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – dra Przemysława Rzodkiewicza. Drugi, tekst analizujący prace nad globalnymi reformami podatkowymi prowadzonymi pod auspicjami OECD – autorstwa adwokat Magdaleny Żochowskiej.

Wydanie zamyka tekst przygotowany przez Wojciecha Lichotę – ratownika medycznego, przedsiębiorcę oraz uczestnika misji zagranicznych w ramach Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. W ramach rekomendacji proponujemy Wam natomiast dwie pozycje książkowe korespondujące z atmosferą bieżących wydarzeń politycznych.

Zapraszam do lektury
Redaktor prowadzący
Adam Dąbrowski

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

O autorze

Adam Dąbrowski

Politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Queen’s University Belfast, studiował ekonomię w Szkole Głównej Handlowej. Członek Klubu Absolwenta Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności.

Zobacz wszystkie artykuły autora