Pierwszy numer „Polski w Praktyce”, który oddajemy w tym roku do rąk Czytelników, jest zarazem piątym numerem naszego pisma i drugim z cyklu czterech numerów poświęconych relacjom Polski z innymi państwami.

W 2018 roku powstało pismo będące efektem wizyty studyjnej na Ukrainie, teraz przenosimy się na zachód i prezentujemy wydanie podejmujące refleksję na temat relacji Polska-Niemcy.

W pierwszej części znajdują się teksty ekspertów zajmujących się stosunkami polsko-niemieckimi. Andrzej Godlewski przekonuje, że warto – a nawet trzeba – rozmawiać z Zielonymi. Leo Mausbach opisuje niemiecką „ofensywę wdzięku” i zastanawia się, co jest piętą achillesową w naszych relacjach z zachodnim sąsiadem. Konrad Popławski upomina się o nowy pragmatyzm w stosunkach polsko-niemieckich, a Paweł Musiałek zastanawia się nad zbieżnością i rozbieżnością interesów Polski i Niemiec. Część tę kończy artykuł Sebastiana Płóciennika, w którym przedstawia on konsekwencje sceptycyzmu Polski wobec przystąpienia do strefy euro.

W części drugiej zebrane zostały artykuły powstałe po wizycie studyjnej członków programu Instytutu Wolności “Klub Absolwenta Szkoły Przywództwa – platforma wymiany, tworzenia idei i praktycznych rozwiązań między biznesem, polityką i NGO” w Berlinie. Podczas wyjazdu odwiedziliśmy najważniejsze instytucje i organizacje, przyglądaliśmy się dobrym praktykom i zbieraliśmy doświadczenia dotyczące polityki, zarządzania, promocji państwa i nowoczesnego przywództwa.

Anna Bielecka i Grzegorz Botwina opisują rolę dyplomacji kulturalnej w budowaniu pozycji na arenie międzynarodowej. Kamila Mróz relacjonuje spotkanie w Stiftung Wissenschaft und Politik i podkreśla konieczność budowy silnych ośrodków badawczych wspierających decyzje polityków. Adrianna Malińska-Szubielska dzieli się doświadczeniem po wizycie w miejscu pamięci Berlin-Hohenschönhausen, funkcjonującym w budynkach dawnego więzienia Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego NRD, i wyciąga z niego wnioski dla działalności muzeów upamiętniających bolesne aspekty naszej historii. Norbert Nowicki przedstawia, w jaki sposób nowoczesna i świetnie funkcjonująca organizacja Berlin Partner przyciąga do stolicy Niemiec kolejnych przedsiębiorców. Część tę kończy artykuł Marcina Żubra, w którym poddaje on refleksji znaczenie Europy Wschodniej dla Niemiec.

Tradycyjnie już w „Polsce w Praktyce” znajdziecie też porady dla liderów – tym razem Małgorzata Polińska porusza niezwykle ważny dla każdej organizacji temat zmiany i roli lidera w przeprowadzeniu przez nią zespołu.

Numer domyka felieton Rafała Zaniewskiego z cyklu „Bezpieczna Polska”, stawiający pytanie, na ile możemy ufać NATO.

Mieszkając w Poznaniu, łatwiej dziś dojechać pociągiem do Berlina niż do Warszawy. Za każdym razem, kiedy odbywam tę drogę, zastanawiam się nad wciąż dzielącą nas od Niemiec odległością – nie tylko tą geograficzną. Tak daleko, tak blisko. Teksty zebrane w tym numerze pokazują, że w obopólnym interesie Polski i Niemiec leży zmniejszenie tego dystansu – oby w niedalekiej przyszłości stało się ono częścią nowego rozdziału naszej historii.

Agata Wittchen-Barełkowska

Pobierz PDF

O autorze

Redakcja Polska w Praktyce

Polska w Praktyce to Magazyn Instytutu Wolności. Chcemy w nim prezentować praktyczną stronę polskiej rzeczywistości i dać głos ludziom, którzy metodą prób i błędów zdobyli wiedzę, którą będą się z nami dzielić. Na nasze łamy zaprosimy przedsiębiorców budujących polskie firmy, działaczy pozarządowych wprowadzających innowacje społeczne, naukowców tworzących praktyczne rozwiązania.

Zobacz wszystkie artykuły autora