Społeczeństwo populistów,
Przemysław Sadura i Sławomir Sierakowski,
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2023

Książka Przemysława Sadury i Sławomira Sierakowskiego to pozycja publicystycznie oraz naukowo bardzo rzetelna. Praca ta jest analizą zjawiska, które autorzy nazwali społeczeństwem populistów. Zaprezentowana badania, które swoim rozmiarem nie miały do tej pory precedensu, i wnioski z ich wynikające, w istotnej części, po raz pierwszy zostały publicznie przedstawione i zinterpretowane. Zaprezentowane wnioski z badań w obszernych fragmentach są czymś nowym, a zarazem odkrywczym w dyskursie publicznym. W wielu fragmentach autorzy prezentują również wartościowe syntezy natury teoretycznej. Twierdzenie Sadury i Sierakowskiego o tym że zwrot postmodernistyczny (…) słaba na Wschodzie tradycja liberalizmu politycznego (…) i fundamentalna kwestia zaufania to czynniki odpowiedzialne za specyfikę polskiego populizmu to najciekawsza, a zarazem wyjątkowo intelektualnie inspirująca teza, która ma szansę wejść do kanonu polskiej socjologii i politologii, a także stać się punktem odniesienia do dalszych badań i debat. W książce autorzy prezentują czytelnikowi historię składającą się z trzech części. Część pierwsza to analiza zjawiska populizmu politycznego w wymiarze globalnym i szerokich kontekstach gospodarczym, kulturowym i technologicznym. Część druga to diagnoza polskiego społeczeństwa i wskazanie tych jego cech które decydują o tym że polski populizm jest specyficzny. Część trzecia to prezentacja oraz interpretacja wyników badań ilościowych i jakościowych prowadzonych na elektoracie wyborczym, w szczególności głosującym na Prawo i Sprawiedliwość. Zakładam, że książka trafi nie tylko do badaczy i publicystów, ale także do polityków. Ci z nich którzy podejmą trud przyswojenia i zrozumienia opowieści o „społeczeństwie populistów” mogą potencjalnie bardzo wiele dowiedzieć się o tym jakie jest polskie społeczeństwo, kim są polscy wyborcy i co dlaczego dokonują takich a nie innych wyborów politycznych. Poza główną narracją odnajdujemy w książce Sadury i Sierakowskiego coś jeszcze. Jest to pewien rodzaj refleksji i tęsknoty autorów dotyczące kondycji duchowej i politycznej współczesnych społeczeństw atlantyckiego kręgu kulturowo-politycznego, a w szczególności społeczeństwa polskiego. Poza niesamowicie interesującymi badaniami i wnioskami, które z tych badań wynikają to właśnie wspomniane refleksja i tęsknota, ich pochodzenie i antycypacyjna natura są niewątpliwie drugim najciekawszym motywem tej książki.

 

Wojna i pokój, i wojna,
Peter Turchin,
Wydawnictwo WEI, Warszawa 2022

Wydana po raz pierwszy w oryginale w 2007 roku książka autorstwa rosyjsko-amerykańskiego badacza Petera Turchina niewątpliwie jest pozycją oryginalną. Przedmiotem badań przedstawionych przez Turchina jest assabija – koncepcja wywodząca się od średniowiecznego arabskiego filozofa Ibn Chalduna. Jest to zdolność grupy, wspólnoty politycznej, do skoordynowanego, skutecznego działania. Na kartach książki autor argumentuje, że zdolność do współdziałania rodzi się z poczucia zagrożenia, potrzeby walki ze wspólnym wrogiem. Pozycja obfituje w wiele historycznych przykładów, zachwyca erudycją autora oraz rzadką spotykaną zdolnością do łączenia analizy oraz syntezy w badaniach historycznych. Turchin snuje swoją opowieść, analizując jak powstają i upadają imperia. Wojna i pokój, i wojna wciąga oraz daje do myślenia. Pomijając wnioski i syntezy, które prezentuje Turchin, sam zaprezentowany materiał historyczny i sposób jego omówienia sprawiają że mamy do czynienia z książką na tyle wyjątkową, że warto jej poświęcić wiele uwagi. Zainteresuje ona pasjonatów historii, kulturoznawców, socjologów oraz politologów, a także będzie interesującą pozycją dla aktywnych polityków, wojskowych, ekspertów ds. bezpieczeństwa.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

O autorze

Redakcja Polska w Praktyce

Polska w Praktyce to Magazyn Instytutu Wolności. Chcemy w nim prezentować praktyczną stronę polskiej rzeczywistości i dać głos ludziom, którzy metodą prób i błędów zdobyli wiedzę, którą będą się z nami dzielić. Na nasze łamy zaprosimy przedsiębiorców budujących polskie firmy, działaczy pozarządowych wprowadzających innowacje społeczne, naukowców tworzących praktyczne rozwiązania.

Zobacz wszystkie artykuły autora