Umówmy się na Polskę,
praca zbiorowa po red. Macieja Kisilowskiego i Anny Wojciuk,
Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2023

Praca zbiorowa pod redakcją Macieja Kisilowskiego i Anny Wojciuk to nowatorska propozycja reformy ustrojowej Polski, która w zamierzeniu miałaby doprowadzić do zmniejszenia napięć politycznych oraz umożliwić bardziej optymalne podejmowanie decyzji politycznych w kwestiach wywołujących dzisiaj w Polsce największe spory. Twórcy opracowania wskazują, że reforma administracyjna z 1999 r. była najbardziej udaną, w ocenie ekspertów jak i obywateli, dużą reformą wprowadzoną w okresie III RP. Propozycja którą kreślą autorzy polega na daleko idącym upodmiotowieniu prawodawczym oraz finansowym samorządów: przede wszystkim województw. Dodatkowym elementem propozycji jest utworzenie nowych instytucji oraz zmiana systemu władzy ustawodawczej i wykonawczej w celu przeniesienia wybranych uprawnień na poziom regionalny. Zdaniem autorów pierwszego rozdziału: „decentralizacja usunęłaby z politycznego centrum wiele zagadnień kontrowersyjnych, a pozostawiła kwestie strategiczne, które nie budzą, aż takich emocji”. Pozycja ta jest efektem wieloletniej pracy dużego grona autorów, ekspertów i analityków, i stanowi jedną z nielicznych kompleksowych propozycji reformy ustrojowej, u źródeł której leży potrzeba rozwiązania oraz uniemożliwienia odtwarzania się głębokich, a zarazem patologicznych, sporów międzypartyjnych. Pozycja ta ponadto umożliwia nowe spojrzenie na to jaka w demokracji może być relacja pomiędzy formą a treścią polityki.

 

O dwóch takich co podzieliły Polskę,
Antoni Dudek i Aneta Kołodyńska-Magdziarz,
Wydawnictwo Nowej Konfederacji, Warszawa 2022

Wywiad rzeka z historykiem i politologiem Profesorem Antonim Dudkiem to panoramiczna historia polityczna III Rzeczypospolitej. Antoni Dudek z niezwykłą pasją oraz wyczuciem na kartach książki objaśnia główne wydarzenia i zjawiska które zdeterminowały rozwój stosunków politycznych ostatniego 30-lecia. Szczególnym obszarem na który uwagę zwracają rozmówcy są uwarunkowania oraz przyczyna głębokiej polaryzacji politycznej rządzącej polską polityką. Niewątpliwie jest to pozycja która porządkuje myślenie i pozwala połączyć w spójną całość różne wątki które zdominowały historię III RP.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

O autorze

Redakcja Polska w Praktyce

Polska w Praktyce to Magazyn Instytutu Wolności. Chcemy w nim prezentować praktyczną stronę polskiej rzeczywistości i dać głos ludziom, którzy metodą prób i błędów zdobyli wiedzę, którą będą się z nami dzielić. Na nasze łamy zaprosimy przedsiębiorców budujących polskie firmy, działaczy pozarządowych wprowadzających innowacje społeczne, naukowców tworzących praktyczne rozwiązania.

Zobacz wszystkie artykuły autora