Chłopak z pianinem. O sztuce i wojnie na Ukrainie
Ewa Sułek
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021

Gdy pod koniec 2013 roku na Ukrainie wybuchły protesty, które miały przynieść głębokie przemiany polityczne i społeczne – a w dalszej perspektywie doprowadzić, jak dziś widzimy, do radykalnej zmiany całego układu geopolitycznego – od początku towarzyszyły im różnorodne działania artystyczne. Chociaż każdy taki artystyczny wyraz sprzeciwu wobec dominacji Rosji były niewątpliwie indywidualną i  subiektywną formą wyrazu konkretnego twórcy, wykorzystanie ich w sposób inteligentny sprawiło, że w czasie Euromajdanu sztuka stała się medium, które budowało obraz rewolucji oraz samych protestujących. Na kartach swojej książki Ewa Sułek prowadzi nas przez ten fascynujący i poruszający świat zaangażowanych ukraińskich artystów, nie tylko przybliżając polskiemu czytelnikowi sztukę ukraińską, lecz także ukazując ważne dla Ukraińców zjawiska i prądy myślowe, które pozwalają nam lepiej zrozumieć nastroje społeczne i polityczne panujące w ukraińskim społeczeństwie. 

 

Wpływ czynników i nieoczekiwanych zdarzeń politycznych na rynki kapitałowe
Błażej Podgórski
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2022

W swojej książce Błażej Podgórski stawia sobie za cel lepsze poznanie i zrozumienie skomplikowanych, ale też fascynujących badawczo, związków polityki i rynku giełdowego. Aby ten cel osiągnąć, autor posługuje się danymi z rynków środkowoeuropejskich do pogłębionej analizy wpływu zdarzeń i czynników politycznych na wyceny spółek giełdowych. Podgórski koncentruje się wprawdzie na oddziaływaniu krajowej polityki gospodarczej – przede wszystkim fiskalnej i monetarnej – na stan gospodarki, jednak przedstawione w książce, dobrze uzasadnione wnioski mogą okazać się niezwykle cenne przy próbie zrozumienia obecnych zawirowań geopolitycznych i ich wpływu na rynek papierów wartościowych oraz na całą gospodarkę.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

O autorze

Redakcja Polska w Praktyce

Polska w Praktyce to Magazyn Instytutu Wolności. Chcemy w nim prezentować praktyczną stronę polskiej rzeczywistości i dać głos ludziom, którzy metodą prób i błędów zdobyli wiedzę, którą będą się z nami dzielić. Na nasze łamy zaprosimy przedsiębiorców budujących polskie firmy, działaczy pozarządowych wprowadzających innowacje społeczne, naukowców tworzących praktyczne rozwiązania.

Zobacz wszystkie artykuły autora