W przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego stworzyliśmy szósty numer „Polski w Praktyce”, w którym podjęliśmy refleksję nad zmieniającym się kształtem Unii Europejskiej, korzyściach związanych z członkostwem w niej, zobowiązaniach, które na siebie przyjęliśmy, i niewykorzystanych szansach wynikających z naszej obecności we Wspólnocie.

Aleksander Siemaszko przypomina historię europejskiej integracji i analizuje, jak wyjście Wielkiej Brytanii z Unii zmieni dotychczasową równowagę sił. Przemysław Antas zastanawia się, co dla Polski oznacza propozycja Komisji Europejskiej, dotycząca przejścia z zasady jednomyślności do głosowania większością kwalifikowaną w kwestiach związanych z unijnym prawem w dziedzinie podatków. Adrian Purzycki pisze o niewykorzystanym potencjale obecności Polaków w instytucjach unijnych i wskazuje, o co zadbać, jeśli planuje się karierę w Brukseli. Adrianna Szubielska-Malińska z przymrużeniem oka przygląda się wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które wzbudziły emocje obserwatorów – nie tylko tych zafascynowanych prawem unijnym.

W numerze znalazł się również wywiad, który Leo Mausbach przeprowadził z Jakobem Wöllensteinem – rozmowa przełamuje stereotypy w postrzeganiu Białorusi, jej stosunków z Rosją i krajami UE.

W stałej rubryce – „Narzędziowniku” – autorzy znani z poprzednich numerów naszego pisma dzielą się praktycznymi radami z zakresu budowy wizerunku i pracy zespołowej. Małgorzata Polińska zastanawia się, jak w polskich organizacjach traktowane są porażki, jakie jest podejście do problemów i jak to wpływa na budowanie kultury współodpowiedzialności. Natomiast Artur Sójka fachowo wyjaśnia, dlaczego LinkedIn jest dziś jednym z najcenniejszych narzędzi każdego managera i jak prawidłowo korzystać z portalu.

W szóstym numerze Czytelnicy znajdą również aż dwa teksty dotyczące obronności: Rafał Momot zastanawia się nad stanem polskiego przemysłu zbrojeniowego i opisuje Europejską Agencję Obrony jako narzędzie do racjonalizacji wydatków obronnych w UE. Z kolei Rafał Zaniewski przygląda się planom realizacji ćwiczenia obronnego „Kraj” i przygotowaniom władz do kierowania ewentualną obroną Polski oraz porównuje, jak w innych państwach UE realizowane są podobne działania.

Mamy nadzieję, że w dobie rosnących nastrojów eurosceptycznych przedstawione analizy i refleksje podkreślą wartość europejskiej integracji i będą motywacją do podejmowania działań budujących silną pozycję Polski w UE.

Agata Wittchen-Barełkowska

 

Pobierz PDF

O autorze

Redakcja Polska w Praktyce

Polska w Praktyce to Magazyn Instytutu Wolności. Chcemy w nim prezentować praktyczną stronę polskiej rzeczywistości i dać głos ludziom, którzy metodą prób i błędów zdobyli wiedzę, którą będą się z nami dzielić. Na nasze łamy zaprosimy przedsiębiorców budujących polskie firmy, działaczy pozarządowych wprowadzających innowacje społeczne, naukowców tworzących praktyczne rozwiązania.

Zobacz wszystkie artykuły autora