Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Polski w Praktyce, którego tematem przewodnim są współczesne zagadnienie migracyjne i demograficzne.

W otwierającym tekście Redaktor wydania  Adam Dąbrowski prezentuje syntetyczną i strategiczną perspektywę na politykę migracyjną dla Polski. Autor w tekście nawołuje do uznania kwestii migracyjnych za jedno z kluczowych, długoterminowych zadań stających przed Polską w ciągu następnych kilku dekad. W związku z tym proponuje on wdrożenie długoterminowego podejścia,
w oparciu o wypracowaną strategię, jej instytucjonalizację i wdrożenie.

W drugim tekście numeru Michał Kłosowski prezentuje rozważania dotyczące roli religii w procesach demograficznych i migracyjnych w Europie zachodniej. Temat ten wydaje się bardzo aktualny, jednakże niewielu autorów podejmuje współcześnie tę tematykę bez zbędnych emocji i uprzedzeń. Analizując sytuacją społeczną i polityczną w wielu krajach Europy zachodniej można śmiało stwierdzić, że kraje te nie unikną kolejnej wielkiej debaty na ten temat. Prawdopodobnie będzie się ona toczyła w sytuacji rosnących napięć społecznych i dyskusji o reformach prawa migracyjnego, jak to dzieje się we Francji lub nadzwyczajnych środków administracyjnych i prawnych jako to ma miejsce w Danii i Szwecji.

W kolejnym tekście Jarosław Szczepański dokonuje analizy prawa w działaniu, argumentując, że dzisiejszy system przepisów prawa, które oddziałują na dzietność społeczeństwa, jest mozaiką niespójnych, często sprzecznych lub zwyczajnie niezwiązanych ze sobą regulacji. Autor wskazuje na obszary prawa, które jego zdaniem mają najistotniejszy wpływ na decyzje o posiadaniu potomstwa. Tekst ten jest kolejnym w tym wydaniu, który wskazuje na potrzebę strategicznego, spójnego i długoterminowego planowania polityk publicznych.

Maciej Krok w tekście na temat demografii Polski i Ukrainy opisuje zależności pomiędzy liczbą ludności w Polsce i Ukrainie. Wskazuje na to, iż poprawny sposób analizy tego zjawiska to analiza przez pryzmat konkurencji. Przedstawiona analiza pokazuje jaka jest skala wyzwania demograficznego, przed którym stoi Ukraina.

Marcel Lesik w tekście Imigracja do Polski w kontekście globalnych zmian gospodarczych wskazuje na fakt, że główną siłą która od wieków determinowała procesy migracyjne są przemiany gospodarcze oraz towarzyszące temu nierównowagi. Zwrócenie uwagi na perspektywę ewolucji globalnego ładu gospodarczego i skutki tych procesów dla naszej gospodarki, a w rezultacie dla procesów migracyjnych jest o tyle wartościowe, że osadza polskie możliwości oraz wyzwania migracyjne w szerokim kontekście realnych sił ekonomicznych.

W kolejnym tekście Opodatkowanie gospodarki cyfrowej, dotyczącym globalnych zagadnień podatkowych autorka; Magdalena Żochowska prezentuje status międzynarodowych prac prowadzonych na forum OECD oraz G20. Opodatkowanie globalnych usług cyfrowych od lat budzi na tyle duże kontrowersje że stało się przedmiotem bieżącego dyskursu politycznego w najbardziej rozwiniętych krajach świata. Można się spodziewać że temat w dalszym ciągu będzie budził emocje, szczególnie że co raz częściej pojawia się on w programach politycznych liczących się liderów i partii politycznych.

W materiale dotyczącym programu Help Ukraine prowadzonego przez Instytut Wolności prezentujemy rozmowy z Iryną Novikova i Kateryną Pankiv. Obie Pani prezentują unikatową, osobistą perspektywę pracy z kobietami z Ukrainy, które po wybuchu wojny w Ukrainie uciekły do Polski i zmagają się z codziennością budowy nowego życia. Program Help Ukraine, czyli Centrum Pomocy Prawnej i Psychologicznej dla obywateli Ukrainy to inicjatywa, która wyrosła na spontanicznym zrywie absolwentów Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności i dzięki ich zaangażowaniu przekształciła się w program, który pomógł prawie 8 tysiącom ukraińskich uchodźców w trudnościach z którymi mierzą się po przyjeździe do Polski.

W ramach rekomendacji proponujemy Wam natomiast dwie pozycje książkowe: Społeczeństwo Populistów autorstwa Przemysław Sadury i Sławomira Sierakowskiego oraz Wojna i Pokój, i Wojna autorstwa Petera Turchina. Pierwsza z nich to niesamowicie ciekawa, unikatowa na polskim rynku pozycja, oparta na wieloletnim programie badań jakościowych i ilościowych prowadzonych przez autorów. Druga z nich zadowoli tych którzy lubią badać historię w nieoczywisty sposób, doszukując się w zjawiskach politycznych, uniwersalnych prawidłowości.

 

Zapraszam do lektury

Redaktor wydania

Adam Dąbrowski

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

O autorze

Adam Dąbrowski

Politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Queen’s University Belfast, studiował ekonomię w Szkole Głównej Handlowej. Członek Klubu Absolwenta Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności.

Zobacz wszystkie artykuły autora