Banner

Press ESC to close

PwP 2020-12

8 Artykułów
11
Sławomir Cenckiewicz

„Panie, tak często Twój Kościół przypomina tonącą łódź, łódź, która nabiera wody ze wszystkich stron. Także na Twoim polu widzimy więcej kąkolu niż zboża. Przeraża nas brud na szacie i obliczu Twego
Kościoła. Ale to my sami je zbrukaliśmy! To my zdradzamy Cię za każdym razem, po wszystkich wielkich słowach i szumnych gestach. Zmiłuj się nad Twoim Kościołem” – napisał kardynał Joseph Ratzinger w rozważaniach na wielkopiątkową drogę krzyżową w rzymskim Koloseum 25 marca 2005 r.