…na przykładzie German Marshall Fund of the United States (GMF) oraz American Enterprise Institute (AEI)

W ostatnim tygodniu września 2019 roku delegacja Instytutu Wolności gościła w ramach wizyty studyjnej w Waszyngtonie. Stolica Stanów Zjednoczonych, będąca ośrodkiem władz państwowych, w naturalny sposób stała się skupiskiem think-tanków. Spotkanie z dwoma z nich – German Marshall Fund of the United States (GMF) oraz American Enterprise Institute (AEI) – stanowi ciekawy materiał do przemyśleń na temat dobrych praktyk działalności think-tanków oraz możliwości przełożenia tych praktyk na funkcjonowanie podobnych organizacji w Polsce.

 

Sfery zainteresowania

GMF działa na rzecz wzmocnienia współpracy transatlantyckiej w zakresie regionalnych i globalnych możliwości oraz wyzwań, zgodnie z ideą planu Marshalla. Założona w 1972 roku jako dar Niemiec organizacja realizuje zadania w ramach tej szlachetnej inicjatywy po obu stronach Atlantyku. GMF posiada biura w Waszyngtonie (siedziba), Berlinie, Paryżu, Brukseli, Belgradzie, Ankarze, Bukareszcie i Warszawie[1].

AEI powstało w 1943 roku. Misją tej organizacji jest obrona godności i poszerzanie ludzkiego potencjału, a także budowa wolnego i bezpiecznego świata. Praca AEI bazuje na ideach demokracji oraz wolności gospodarczej. Ten think-tank skupia się na rozwoju USA jako globalnego lidera[2].

 

Dobre praktyki

Oba omawiane think-tanki mogą pochwalić się długą obecnością w życiu Ameryki – mają więc duże doświadczenie, które pozwoliło im wypracować odpowiednie praktyki.

Jak zostało nam wskazane w AEI, przez lata można było obserwować zmiany w działalności think-tanków – coraz większą medialną obecność oraz ściślejszą współpracę z politykami.

Przedstawiono nam również dodatkową wartość, jaką wnoszą ludzie obecnie zatrudnieni w AEI, którzy wcześniej pracowali w sferze publicznej i urzędach władz USA – od znajomości tych miejsc „od kuchni” i ich odpowiedniego zrozumienia, po rozszerzenie sfery kontaktów. AEI inwestuje też w przyszłe pokolenia, oferując studentom możliwość odbycia stażu.

Natomiast w przypadku GMF warto w mojej opinii w szczególności zwrócić uwagę na ogromne wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju jednostek w ramach  współpracy transatlantyckiej. Spektrum możliwości jest bardzo szerokie – GMF oferuje wschodzącym liderom m.in. możliwości rozwijania umiejętności i sieci kontaktów poprzez wymianę transatlantycką. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez GMF organizacja dostarcza środków również na projekty własne.

Oba think-tanki zajmują się również typową dla tego rodzaju inicjatyw działalnością – przygotowują publikacje oraz wystąpienia i konferencje. Jednak w mojej ocenie warto przede wszystkim zwrócić uwagę na wcześniej przywołane wyjątkowe nastawienie do prowadzonej działalności.

 

Wnioski

Działalność AEI i GMF nie jest jednakowa.

Co zatem łączy w mojej opinii dwa wcześniej opisane podejścia do tematu działalności think-tanku? Ciekawa koncepcja inwestowania w kapitał ludzki.

Jest to wyjście poza zwykłą praktykę przygotowywania badań i analiz. Inwestycja w kadry, czy to pracujące w ramach projektów przedstawionych think-tanków, czy też angażujące się w społeczeństwo obywatelskie, może poprawiać jakość ich pracy, a także otaczającego nas świata. Urealnia to wpływ think-tanku na arenie, którą się zajmuje.


Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2017-2019.

[1] Zob. https://www.gmfus.org/about-gmf [dostęp: październik 2019]).

[2] Zob. https://www.aei.org/about/ [dostęp: październik 2019]).

O autorze

Kamila Mróz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Adwokat z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawnych aspektów działalności instytucji finansowych. Interesuje się gospodarką i polityką państw anglojęzycznych.

Zobacz wszystkie artykuły autora