Ósmy numer „Polski w Praktyce” podsumowuje realizowany przez 23 miesiące projekt „Klub Absolwenta Szkoły Przywództwa – platforma wymiany, tworzenia idei i praktycznych rozwiązań między biznesem, polityką i NGO”.

W projekcie wzięło udział 40 uczestników, reprezentujących różne dziedziny: menadżerowie, przedstawiciele administracji państwowej, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych (NGO), samorządowcy, reprezentanci prywatnego biznesu – w tym korporacji międzynarodowych, twórcy kultury, doktoranci.

W ramach programu uczestniczyli oni w międzysektorowych, multidyscyplinarnych zajęciach łączących doświadczenia biznesu, administracji państwowej, sektora pozarządowego i świata nauki. Wzięli udział w 29 warsztatach, z których część prowadzona była przez uczestników programu. Zdobywali wiedzę podczas wizyt studyjnych, odwiedzając 4 kraje: Ukrainę (Kijów), Niemcy (Berlin), Wielką Brytanię (Londyn) i USA (Waszyngton).

Dzięki zaangażowaniu uczestników projektu w tworzenie tekstów wydaliśmy 9 numerów magazynu “Polska w Praktyce”, a także ponad kilkadziesiąt (133) numerów „ekspresów międzynarodowych”, poświęconych Stanom Zjednoczonym, Niemcom, Ukrainie i Wielkiej Brytanii.

Celem projektu było poszerzenie wiedzy i podniesienie kompetencji uczestników projektu, a także – przekazanie im dobrych praktyk z zakresu interesujących ich dziedzin. Dzięki temu udało się stworzyć eksperckie zaplecze dla Instytutu Wolności, a w mniejszej skali – również dla administracji państwowej i biznesu w Polsce. Niewątpliwą wartością projektu pozostają również relacje nawiązane przez jego uczestników. Można mieć nadzieję, graniczącą z pewnością, że zaowocują one realizacją niejednego wspólnego przedsięwzięcia.

W podsumowującym numerze „Polski w Praktyce” przeczytać można teksty dotyczące tematów wybranych przez autorów – reprezentujące dziedziny, którymi się zajmują, poruszające ważne dla nich kwestie społeczne, proponujące wdrożenie dobrych praktyk dotyczących współpracy. Zachęcamy do zapoznania się z tematami, które na finiszu programu zostały uznane przez jego uczestników za najważniejsze w dzisiejszej Polsce.

Agata Wittchen-Barełkowska

Pobierz PDF

O autorze

Redakcja Polska w Praktyce

Polska w Praktyce to Magazyn Instytutu Wolności. Chcemy w nim prezentować praktyczną stronę polskiej rzeczywistości i dać głos ludziom, którzy metodą prób i błędów zdobyli wiedzę, którą będą się z nami dzielić. Na nasze łamy zaprosimy przedsiębiorców budujących polskie firmy, działaczy pozarządowych wprowadzających innowacje społeczne, naukowców tworzących praktyczne rozwiązania.

Zobacz wszystkie artykuły autora