Banner

Press ESC to close

Rafał Momot

2 Artykułów

Menedżer z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu sprzedażą oraz finansami w polskich i międzynarodowych firmach. W ostatnim miejscu pracy – największej polskiej firmie lotniczej – w ciągu dwóch lat zwiększył sprzedaż eksportową o blisko 90%. Umożliwiło to przejście z dużych strat na zyski (wzrost marży o 18 punktów procentowych), zatrudnienie ponad 150 nowych pracowników oraz wprowadzenie pierwszych podwyżek od lat. Autor wielu raportów wspierających polskie firmy przemysłowe i handlowe. Specjalizuje się w zakresie lotnictwa, branży zbrojeniowej, dystrybucji i logistyki.

6
Rafał Momot
6 Min czytania

Polski przemysł zbrojeniowy znajduje się obecnie na niskim poziomie rozwoju. Bez udziału w cennych inicjatywach, umożliwiających pozyskanie finansowego wsparcia na badania oraz w zakresie współpracy z nowoczesnymi partnerami, nie będziemy w stanie samodzielnie przeprowadzić rzeczywistej modernizacji. Europejska Agencja Obrony (EDA) to agencja Unii Europejskiej, której zadaniem jest wspieranie państw członkowskich w zakresie zwiększania ich potencjałów w wymiarze wojskowym…