Banner

Press ESC to close

Przemysław Rzodkiewicz

2 Artykułów

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Absolwent 8 edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Z wykształcenia jest doktorem nauk medycznych oraz magistrem farmacji, absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył też studia podyplomowe z zakresu rolnictwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, MBA w Szkole Głównej Handlowej oraz Advanced Leadreship Program w Center for Leadreship. Zdobywał doświadczenie na stanowiskach naukowych i dydaktycznych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie oraz Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a aktualnie jest także Członkiem Rady Uczelni na Uniwersytecie Stradiņša w Rydze.

6
Przemysław Rzodkiewicz
6 Min czytania

Mówi się, że każdy Polak zna się na piłce nożnej oraz polityce. Wśród tematów „politycznych” będących często przedmiotem wieczornych towarzyskich dysput Polaków można znaleźć liczne wątki dotykające oceny działania instytucji państwowych. Na ocenę tę wpływ mają również stereotypy na temat administracji publicznej, utrwalone w serialowo-komediowych rzeczywistości, w której typowy urzędnik, to osoba o wąskich horyzontach…

7
Przemysław Rzodkiewicz
7 Min czytania
Polskie uniwersytety od lat niezmiennie pozostają rankingowymi średniakami. Rokrocznie kilka polskich uczelni obecnych jest na kilkusetnych miejscach w prestiżowych międzynarodowych rankingach. Choć w rankingach uwzględnianych jest coraz więcej polskich uczelni a ich pozycja jest stabilna i powoli poprawia się, sytuacja nie jest powodem do dumy....