Banner

Press ESC to close

Przemysław Rzodkiewicz

1 Artykułów

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Absolwent 8 edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Z wykształcenia jest doktorem nauk medycznych oraz magistrem farmacji, absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył też studia podyplomowe z zakresu rolnictwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, MBA w Szkole Głównej Handlowej oraz Advanced Leadreship Program w Center for Leadreship. Zdobywał doświadczenie na stanowiskach naukowych i dydaktycznych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie oraz Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a aktualnie jest także Członkiem Rady Uczelni na Uniwersytecie Stradiņša w Rydze.