Banner

Press ESC to close

Marcin Żuber

5 Artykułów

Ekspert Instytutu Wolności ds. przedsiębiorczości Zastępca Dyrektora Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (ŁARR S.A.), zajmującego się m.in. finansowaniem przedsiębiorstw, projektami termomodernizacyjnymi, analizą efektywności inwestycji oraz organizacją misji gospodarczych do krajów Europy Wschodniej. Członek Rady Funduszu Pożyczkowego ŁARR S.A., wspierającego inwestycje w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim. Członek grupy roboczej koordynującej współpracę pomiędzy województwem łódzkim i obwodem winnickim na Ukrainie. Samorządowiec. Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Łódź-Ruda. Współorganizator i pomysłodawca wielu inicjatyw i inwestycji lokalnych (m.in. rewitalizacji i rekultywacji Parku 1. Maja i Stawów Stefańskiego w Łodzi, imprezy biegowej „Bieg dla Rudy”, organizowanie wydarzeń dla dzieci z domu dziecka, akcji charytatywnych dla dzieci i osób starszych).

8
Marcin Żuber
8 Min czytania

Warto się zastanowić, jakie skutki może przynieść aktywna rola państwa w odwróceniu trendów związanych z polityką płacową panującą w Polsce. Czy rzeczywiście będą one opłakane dla gospodarki, jak głoszą liberałowie? W związku z wyborczą propozycją PiS, dotyczącą zwiększenia płacy minimalnej z 2250 zł brutto obecnie do 4000 zł brutto w 2023 roku, przetoczyła się przez nasz…

9
Marcin Żuber
9 Min czytania

Niemcy niewątpliwe należy postrzegać w kategoriach sojusznika, który jednak nie jest skłonny do zaakceptowania silnego, równorzędnego sąsiada na wschodzie. Stąd konieczność powolnej, metodycznej budowy alternatywy w układzie międzynarodowym na osi Bałtyk – Morze Czarne. Stwierdzenie, że Europa Wschodnia pozostaje kluczowym obszarem strategicznym dla Niemiec, nie ulega większym wątpliwościom. Ten obszar był, jest i będzie…

7
Marcin Żuber
7 Min czytania

Czy Narodowe Biuro Antykorupcyjne (NABU) ma szansę zmienić ustrój Ukrainy?   Styk biznesu i polityki, czyli źródło korupcji istnieje na całym świecie. Na Ukrainie jednak problem systemu oligarchicznego polega na wykorzystywaniu polityki i administracji państwowej wyłącznie instrumentalnie, do prywatnych celów biznesowych.   Problem korupcji na Ukrainie ma charakter systemowo-ustrojowy. Korupcja jest zjawiskiem nieuniknionym,…

5
Marcin Żuber
5 Min czytania

Na Ukrainie udało się wdrożyć system informatyczny ProZorro, będący platformą realizacji zamówień publicznych. Nazwa pochodzi od ukraińskiego słowa „prozoryj”, które oznacza „przejrzysty”. Korupcja na Ukrainie stanowi kluczowy problem, o nasileniu niespotykanym w choćby średnio rozwiniętych krajach europejskich, będący obok wpływów Rosji i problemów tożsamościowych podstawową barierą zagrażającą nie tylko rozwojowi, ale wręcz egzystencji państwa w jego…