Banner

Press ESC to close

Marcin Kawko

1 Artykułów

Doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Członek Zarządu ProjektPL, w pracy badawczej porusza tematykę dóbr relacyjnych w rodzinie i w przedsiębiorstwie w świetle ekonomii obywatelskiej. Współpracownik Klubu Jagiellońskiego, Caritas Polska, Instytutu Tertio Millennio, członek-uczestnik warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej.