Banner

Press ESC to close

Magdalena Żochowska

2 Artykułów

Adwokat, specjalizujący się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług dla spółek kapitałowych i międzynarodowych grup kapitałowych z branży technologicznej, cyfrowej, odzieżowej, nieruchomościowej oraz budowlanej. Wieloletnie doświadczenie w międzynarodowych korporacjach doradzającym największym podmiotom na rynku światowym w zakresie zarówno prowadzenia biznesu w Polsce, przekształceń, restrukturyzacji oraz transakcji transgranicznych jak i w zakresie obsługi kontroli podatkowych. Współautorka podręcznika „Współpraca podmiotów biznesowych i organizacji pozarządowych” wydanego w ramach współpracy z Forum Darczyńców w Polsce. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

7
Magdalena Żochowska
7 Min czytania

Międzynarodowe umowy podatkowe jak również prawo krajowe definiują powstanie obowiązku podatkowego w danym państwie, co do zasady, na podstawie obecności fizycznej przedsiębiorstwa. Wystąpienie stałego zakładu podatkowego (ang. Permanent Establishment), to warunek konieczny do nałożenia obowiązku odprowadzenia podatku od dochodu osiąganego na terenie danej jurysdykcji. Chodzi o brak podwójnego opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez spółki, które…

7
Magdalena Żochowska
7 Min czytania
BEPS 2.0. – globalny, minimalny podatek, jako kolejna wariacja na temat reorganizacji międzynarodowego systemu podatkowego w celu wyrównania szans  Międzynarodowa Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) skupiająca 38 państw, oraz G20, czyli grupa 19 państw wraz z Unią Europejską, powzięły decyzje dążące do wyrównania szans...