Banner

Press ESC to close

Maciej Krok

2 Artykułów

Radca prawny, przedsiębiorca, działacz społeczny, prezes zarządu spółki MASZ PRAWO sp. z o.o., Absolwent 8 edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności

8
Maciej Krok
8 Min czytania

Problemy demograficzne są tak wieloaspektowym i złożonym zagadnieniem, że każdy niemal demograf ma swój pogląd zarówno na ich przyczyny jak i proponowane rozwiązania, które zresztą zwykle nawzajem się nie wykluczają. Konsensus panuje jedynie na poziomie skutków: państwa rozwinięte przeżywają kryzys dzietności którego, większość z nich, nie potrafi w całości uzupełnić i migracją. Powoduje to poważne problemy gospodarcze,…

8
Maciej Krok
8 Min czytania
W poniższym artykule dokonuję próby interpretacji wybranych wątków polityki strategicznej rywalizacji Stanów Zjednoczonych z Rosją i Chinami przez pryzmat opracowania A. Wessa Mitchella pt. „Sekwencjonowanie strategiczne: jak wielkie mocarstwa unikają wojny na wielu frontach”. Praca ta została przygotowana dla Office of Net Assessment, jednostki analitycznej...