Banner

Press ESC to close

Konrad Popławski

1 Artykułów

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, wieloletni analityk w Ośrodku Studiów Wschodnich w Zespole Niemiec i Europy Północnej. Obecnie kończy pracę doktorską pt. „Zmiany w handlu zagranicznym Niemiec po przystąpieniu do strefy euro”.

8
Konrad Popławski
8 Min czytania

Rozsądna polityka musi się opierać na faktach. Niedostatek analiz ekonomicznych dotyczących stosunków polsko-niemieckich i niewłaściwe rozumienie charakteru relacji gospodarczej łączącej oba kraje może więc być źródłem złej polityki i obustronnych nieporozumień. Chciałbym podzielić się najpierw moim osobistym doświadczeniem. Przed czterema laty udałem się na wyjazd badawczy, którego celem było zebranie danych do raportu…