Banner

Press ESC to close

Katarzyna Klimaszewska

1 Artykułów

Doktorantka w obszarze nauk politycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczestniczka XIV edycji programu Akademia Młodych Dyplomatów prowadzonego przez Europejską Akademię Dyplomacji. Publikowała na łamach Portalu Spraw Zagranicznych psz.pl oraz w Biuletynie Analiz Centrum Inicjatyw Międzynarodowych. Wśród jej zainteresowań znajdują się: polityka Stanów Zjednoczonych wobec Bliskiego Wschodu, stosunki europejsko-bliskowschodnie oraz islamski dżihad.