Banner

Press ESC to close

Łukasz Adamski

1 Artykułów

Historyk, analityk stosunków międzynarodowych, publicysta. Wicedyrektor Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego. W pracy naukowej zajmuje się historią myśli politycznej w odniesieniu do relacji polsko-ukraińskich, stosunkami polsko-sowieckimi w okresie II wojny światowej oraz polityką zagraniczną i pamięci Rosji oraz Ukrainy. Ostatnio wydał „Dokumenty do historii stosunków polsko-sowieckich 1939-1945” (Warszawa 2021).

13
Łukasz Adamski
13 Min czytania

Napaść Rosji na Ukrainę radykalnie wzmocniła współpracę Polski i Ukrainy, przynosząc ogromny wzrost wzajemnej sympatii i zaufania między Polakami i Ukraińcami. Po wojnie, w optymistycznym scenariuszu, oba narody będą miały szansę na przynajmniej częściową odbudowę wspólnoty polityczno-kulturowej, zniszczonej ongiś przez zabory i rozwój nacjonalizmów. Nie należy jednak wykluczyć niebezpieczeństwa pojawienia się konfliktów o charakterze gospodarczym lub…