Banner

Press ESC to close

Daniel Szeligowski

1 Artykułów

Kierownik programu Europa Wschodnia w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM). Z wykształcenia doktor nauk o polityce i administracji, ekonomista i politolog. Zajmuje się głównie sprawami ukraińskimi: polityką zagraniczną i bezpieczeństwa Ukrainy, jej polityką wewnętrzną i sytuacją gospodarczą, a także stosunkami zewnętrznymi UE, w tym relacjami UE-Ukraina. Jest członkiem redakcji czasopisma naukowego „Strategiczna Panorama”, wydawanego przez Narodowy Instytut Badań Strategicznych w Kijowie.