Banner

Press ESC to close

Bartosz Chmielewski

1 Artykułów

Analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował w Wilnie i w Kownie. Interesuje go społeczeństwo, życie polityczne oraz bezpieczeństwo państw obszaru bałtycko-nordyckiego.