Banner

Press ESC to close

Adam Dąbrowski

6 Artykułów

Politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Queen’s University Belfast, studiował ekonomię w Szkole Głównej Handlowej. Członek Klubu Absolwenta Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności.

2
Adam Dąbrowski
2 Min czytania

Oddajemy w ręce czytelników grudniowe wydanie Polski w Praktyce. W tym numerze zapraszamy do lektury szeregu tekstów przygotowanych przez ekspertów będących absolwentami Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności, a także uznanych ekspertów i publicystów spoza Instytutu. Wydanie skupia się wokół wyzwań nadchodzącej przyszłości dla polityki międzynarodowej Polski. W roku 2024 wchodzimy w kolejny rok przeobrażeń ładu…

4
Adam Dąbrowski
4 Min czytania

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Polski w Praktyce, którego tematem przewodnim są współczesne zagadnienie migracyjne i demograficzne. W otwierającym tekście Redaktor wydania  Adam Dąbrowski prezentuje syntetyczną i strategiczną perspektywę na politykę migracyjną dla Polski. Autor w tekście nawołuje do uznania kwestii migracyjnych za jedno z kluczowych, długoterminowych zadań stających przed Polską w ciągu następnych kilku dekad. W związku z tym…

10
Adam Dąbrowski
10 Min czytania

Migracja jest jednym z kilku najważniejszych wyzwać stojących przed Polską na kolejne kilka dekad. Jeśli chcemy być krajem silnym to musimy być krajem dużym. Teza ta ma swoje przełożenie na oczekiwania dotyczące zarówno wielkości polskiej gospodarki, siły fiskalnej jak i liczby ludności. Dodatkowo te wszystkie czynniki przekładają się na potencjał siły militarnej….

11
Adam Dąbrowski
11 Min czytania

Rozmowy z Iryną Novikovą i Kateryną Pankiv – konsultantkami w programie Centrum Pomocy Prawnej i Psychologicznej dla obywateli Ukrainy. Instytut Wolności prowadzi program Help Ukraine w ramach, którego uchodźcy z Ukrainy otrzymują wsparcie zawodowe, prawne i psychologiczne. Celem programu jest przede wszystkim to by mogli znaleźć w Polsce pracę zgodną z ich kwalifikacjami i doświadczeniem, a także pomoc w bieżących…

2
Adam Dąbrowski
2 Min czytania
Zapraszam do lektury kolejnego wydania Polski w Praktyce. W poniższym numerze, który oddajemy do rąk czytelników uwaga autorów skupią się na trendach zmieniającego się świata ze szczególnym uwzględnienie Stanów Zjednoczonych, Polski i Bliskiego Wschodu. W otwierającym tekście Katarzyna Klimaszewska dokonała szerokiej analizy zmiany polityki międzynarodowej...